bauxit krizis

Albert Ádám: A Bauxit-Krízis
, installáció, 2014

-------------------------------------------------

aa_fuga49

Albert Ádám: descriptio
, installáció, 2013
descriptio (PDF)

-------------------------------------------------

20130619-Adam-Csepel-29-2

Albert Ádám: A vakok országa, óriásplakát, 504 x 238 cm, 2013

Az installáció három “alapintézmény” az iskola, a munka és a közösség mai helyzetének és szerepének átgondolásából indul ki, a kérdés égető aktualitását vizsgálja.
Itt és most: 1. A munka: alacsony foglalkoztatottságot. 2. A közösség: vagyoni, etnikai, politikai megosztottságot. 3. Az iskola: sikertelenséget, életmódbeli hátrányt, a társadalmi mobilitás hiányát jelenti. E három terület megragadása/bemutatása alkalmasnak látszik Magyarország 2013-as közállapotának markánsabb “leírására”.
Az ábrán megjelenítettem a problémákat generáló meghatározó okokat, motívumokat.

Mivel az installáció nem kapcsolatháló-elemzés vagy egyéb statisztikai eljárással készült információ vizualizálása, ezért a Magyarország-térkép körül ”információ-felhőben” helyezkednek el a jelzett problémák és azok eredői, amelyek majd mindenhol összefügghetnek egymással, így a kép olvasási iránya is teljesen variábilis.

Az installáció címe vendégszöveg, megegyezik
H.G.Wells novellájának címével: “A vakok országa”. Bár a cím karakteresen behatárolja, szűkíti a mű értelmezését, a szöveg szimbólikus metafórikus áthallásai/áthajlásai szétszórják/játékba hozzák a nagyon egyértelmű, olykor direkten didaktikusnak érezhető szociális üzenetek jelentését.
A gigaposzter (és a köré idézetszerűen épített enteriőr: modernista kanapé, dohányzóasztal) a 70-es és 80-as évek panel lakásbelsőit idézi fel: pálmafás déltengeri látkép vagy éppen az Alpok hófödte, idilli hegycsúcsai. Az (ál-) otthonosság érzését tovább erősíti az installáció részét képező asztal, és az azon fekvő szépirodalmi mű. Ezzel a (látszólag) “derűs”, “hurráoptimista” képpel szemben teremtenek feszültséget a napjaink valóságának lehangoló tényei.


-------------------------------------------------

albert_frankfurt_P1070795

Albert Ádám: o.T, installáció, 2012
papír/vegyes technika, 270x157 cm, fa, műanyag
ATELIERFRANKFURT e. V, Frankfurt am Main

-------------------------------------------------

albert_adam_DSC_8261

Albert Ádám: Never take a trip alone, installáció, 2011

A
Never take a trip alone egy teljes galériateret betöltő installáció, amely két, a 17. századi technika mintájára készült nagyméretű perspektíva-doboz, két rézkarc, két 3D videó szimuláció és két színezett, gót betűs tipográfiával ellátott papírmunka alkot. A perspektíva-doboz két, a német kultúrtörténet meghatározó alakjának, Johann Wolfgang von Goethének és Alexander von Humboldtnak a dolgozószobáját eleveníti fel a 17. századi technika segítségével. A műben a művészettörténeti szempontból lényeges idősík a kultúrtörténet egy meghatározott időpontjával találkozik, melyet a művészi fantázia tesz lehetővé, és amely ezáltal a kulturális hagyomány létrehozásának és közvetítésének módjaira való reflexió szempontjából lényeges kérdésekre mutat rá.
Az installáció egyes elemeinél Albert ábrázolás-történeti szempontból is eltérő technikákat alkalmaz. A különböző korok és médiumok egymás mellé helyezésével oly módon teszi meg a képzeletbeli időutazást, hogy az egyes médiumok művészettörténeti megítélésének változásait is a reflexió tárgyává teszi: az egykor fontos, de mára kultúrtörténeti érdekességként ismert kukucskáló-doboz kap helyet a szintén változó megítélésű rézkarcok és a 3Ds animáció mellett. Azaz azáltal, hogy a technikai médiumok változásait is szem előtt tartja, szembesíti a nézőt azzal, hogy a kontextuális keretek változásának következtében hogyan változik azok (művészeti) megítélése.
A galériateret (nem pusztán fizikailag) betöltő négy, különböző képalkotó eszközökkel és technikákkal készült rész együttesen egy jól megtervezett, egymásra reflektáló installációt képez. Míg a papírmunkák feliratai “pictorial surface” (képi felület) és a “representational canon” (reprezentációs kánon) explicit módon utalnak arra a történeti ívre, melyet Albert munkája bejár, a perspektívikus leképzés szabályainak megfelelően szerkesztett rézkarcokon megjelenő szobák változatai szembeállítva a perspektíva-doboz nézőpozíciójával lényegesen kifinomultabb összefüggésrendszerrel utalnak a kánon, illetve a megfigyelő néző változó szerepkörére. (Varga Tünde)

Katalógus (PDF)
Varga Tünde: Albert Ádám: Never take a trip alone, Balkon, 2012/4., pp 13-22. (PDF)
Contemporary Art in Hungary 2011/2012, szöveg Százados László (PDF), szerk.: Spengler Katalin, Absolut Media

-------------------------------------------------

albert_adam_keresd_a
Albert Ádám: Keresd a kulcsot: ingatlanpanama a “a legpestibb” budapesti utcában
A kapcsolathálózat vizualizációja, 2010, 200 x 140 cm, zománc/vaslemez

Az ábra két Budapest szívében található, műemlékké nyilvánított lakóház adásvételi folyamatának hálózati topográfiáját mutatja be. Az oknyomozó újságírói cikkek alapján összeállított adatokat hálózatelemzési módszerekkel dolgoztuk fel.

Az elemzés során készített hálózati térkép egy rendkívül összetett, komplex folyamatot tár elénk, amelynek lényege, hogy egy egyszerű adásvételi folyamat során mobilizált kapcsolatokat teszi átláthatóvá. A szereplők között feszülő viszonyrendszer megrajzolása révén aprólékosan kidolgozott korrupciós hálózat tárul elénk, melynek különlegessége, hogy az elmúlt 6 évben Budapest világörökségi területén végbement adásvételi ügyletek közül 13 lényegében ugyanezen tranzakciós mechanizmuson keresztül valósult meg.

A Király u. 25-29, hálózati elemzése tehát egy olyan gazdasági modellt fed fel, amely sablonként szolgált tucatnyi budapesti ingatlan privatizációjához, jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar főváros fontos építészeti emlékeket veszítsen el az önkormányzatok legcsekélyebb haszna nélkül.

Hornyik Sándor: A térképész tekintete, Kultúrakritikai geográfia ma Magyarországon, Magyar Építőművészet Online, 2012.01.23.
Polyák Levente: Kritikai grafika és várospedagógia: közvetítés és fordítás mint a hatékony részvétel előfeltételei, Trantzit.blog.hu, 2012.02.21.

-------------------------------------------------

albert_adam_free_y_m

Albert Ádám: Installáció, 2009

-------------------------------------------------

albert_enter_1

Albert Ádám: decoder,
installáció, 2009
katalógus (PDF)
Fenyvesi Áron: Konceptualitásba mártott ecset - Albert Ádám: decoder, Balkon, 2008/7-8., pp 21-22. (PDF)
Rieder Gábor: Decoder, Artportal

-------------------------------------------------

albertadam_mech_par

Albert Ádám: Mechanikus paradicsom, installáció, 2007
Hornyik Sándor: Nedves anyag – Mechanikus Paradicsom, Albert Ádám és Szabó Ádám kiállítása, Balkon, 2007/9., pp 27-30.